FAQ

Här finns detaljerade information om Partille kommuns e-arkiv.

Arkivet

Vad finns i Partille kommuns e-arkiv?

Partille kommuns e-arkiv bevarar sedan 2015 kommunens handlingar digitalt. I e-akivet finns bygglovshandlingar, planhandlingar, befolkningsprognoser, ett fåtal äldre fotografier mm.

Senast ändrad 29:e oktober 2020

Hur kommer jag i kontakt med arkivet?

Maila på arkiv@partille.se eller ringa på 031-792 11 86.

Senast ändrad 29:e oktober 2020

Sökning i e-arkivet

Hur söker jag information?

Du söker i e-arkivet genom att trycka på Sök. Bygglovshandlingar med ritningar söks enklast med hjälp av fastighetsbeteckningen, ex Partille 3:13. Sökningar kan göras med exakt ord genom att sätta citattecken före och efter. Vill du ha fler sökträffar kan du söka på del av ord, ex furu och avsluta med asterix, och på så vis få träffar på både Furuskog och Furulund.

Senast ändrad 29:e oktober 2020

Beställning

Hur beställer jag ett bygglov?

I träfflistan kan du sedan se rubriken på  bygglovet, ex Nybyggnation bostadshus eller Byggnation garage. Du kan inte ladda ner handllingen utan måste beställa den. Det gör du genom att trycka på Visa.
I nästa steg väljer du bland de beställningsbara filerna genom att bocka i respektive ruta. För att sedan begära ut dessa tryck på Beställ i menyn. Om du är klar med beställningen fortsätter du till nästa steg där kontaktuppgifter fylls i. Sedan skickar du din order. 

Om beställningen är rätt genomförd visas omgående ett kvitto med inlämningsID, ex INT-0000000XXX. Använd detta nummer i kontakt med oss senare så vi kan spåra beställningen.

Senast ändrad 21:e december 2020

Hur får jag handlingarna?

Beställningen kommer hanteras skyndsamt. Du kan få handlingarna på tre sätt:
•Via epost. Då skickas de till dig i en zipfil via epost. Zipfilens avsändare är Arkiv(a)partille.se med beställlningsnumret i rubriken. Alternativt i en delad länk om beställningens storlek överstiger 10 MB. Håll utkik så de inte hamnar i din skräppost.
•Per post. Ange postadreess i beställningsformuläret.
•Du kan välja att hämta ut dem i kommunens Kundcenter.

Senast ändrad 21:e december 2020

Min beställning har inte kommit?

Beställningen hanteras skyndsamt. Vi handlägger beställningar varje arbetsdag. Vid hög belastning kan en beställning dröja ytterligare någon dag innan den hanteras. Vänligen ange ditt  inlämningsID du fick i kvittot i kontakt med oss så underlättar det felsökningen.

Senast ändrad 21:e december 2020

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Varför kan jag inte se en handling?

Information i arkivet kan innehålla personuppgifter eller vara sekretessklassade. Denna information kan beställa, vilket betyder att kommunarkivet först gör en bedömning om informationen får lämnas ut.

Senast ändrad 29:e oktober 2020

Vad innebär sekretess och GDPR?

Vissa uppgifter i arkivet är skyddade av Offentlighet- och sekretesslagen 2009:400 samt Dataskyddslagen 2018:218 (GDPR) och visas inte i denna tjänst. Denna information kan beställa, vilket betyder att kommunarkivet först gör en bedömning om informationen får lämnas ut.

Senast ändrad 29:e oktober 2020

Varför måste jag ange personuppgifter i beställningen?

Vi behöver din e-postadress för att kunna skicka din beställning till dig. Du behöver inte ange namn utan kan sätta X i de rutorna om du önskar. Uppgifter om beställningen lagras i 12 månader innan de raderas. Läs mer om hur Partille kommun hanterar personuppgifter på www.partille.se/personuppgifter/

Senast ändrad 29:e oktober 2020

Tillgänglighetsredogörelse

Om tillgänglighetsredogörelsen

Partille kommun ansvar för den webbplatsen earkiv.partille.se. Målet att den ska vara tillgänglig för så många som möjligt. I tillgänglighetsredogörelsen framgår hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, den upptar kända tillgänglighetsproblem,ger dig alternativa vägar vi kan hjälpa dig och hur du kan rapportera brister.
För mer information se https://www.partille.se/om-webbplatsen/tillganglighetsredogorelse/

Senast ändrad 29:e oktober 2020

Kontakt

Har du frågor om webbplatsen earkiv.partille.se eller vill påtala brister i tillgänglighet, kontakta oss via epost:
arkiv@partille.se
eller per telefon på:
031- 792 10 00 

Senast ändrad 29:e oktober 2020

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen earkiv.partille.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Senast ändrad 29:e oktober 2020

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning via epost:
info@digg.se
eller telefon:
0771-11 44 00

Senast ändrad 29:e oktober 2020

Teknisk information om webbplatsen

Webbplatsen earkiv.partille.se är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Det innehåll sominte är tillgängligt beskrivs nedan.

Senast ändrad 29:e oktober 2020

Problem vid användning utan synförmåga

• Alternativatexter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte. (Riktlinje WCAG 1.1.1 (A))
• Det finns brister i den semantiska strukturen i vissa sidmallars kod, vilket kan medföra att information inte presenteras korrekt för användare som använder verktyg som förstorar, läser upp eller ändrar layouten på innehållet. (Riktlinje WCAG 1.3.1 (A))
• Det är inte alltid tydligt vilket fält eller element som har tangentbordsfokus. Viss navigation och annan interaktion med webbplatsen kan inte utföras med enbart tangentbord, tabbning eller tangentbordskommandon. (Riktlinjerna WCAG 2.4.1 (A), WCAG 4.1.2 (A))
• Språk anges inte alltid i koden, vilket kan medföra att till exempel skärmläsare inte presenterar innehållet på ett korrekt sätt. (Riktlinje WCAG 3.1.1 (AA))
• Sid- och stilmallar validerar inte i enlighet med gällande kodstandard. (Riktlinje WCAG 4.1.1)
• Vissa PDF-filer som kan laddas ner från webbplatsen är inte tillgängliga. Titlar, rubriker och tabeller är inte alltid korrekt uppmärkta, och språkdefinition samt alt-texter till bilder kan saknas. Dokumenten flödar inte alltid om på mindre skärmar. Inmatningsfält i blanketter kan sakna etiketter. En del dokument är inscannade som bilder och har ingen alternativ presentation. (Riktlinjerna WCAG 1.1.1 (A), WCAG 1.3.1 (A), WCAG 1.4.10 (AA), WCAG 2.4.6 (AA), WCAG 3.1.1 (A), WCAG 3.3.2 (A).)

Senast ändrad 29:e oktober 2020

Problem vid använding med nedsatt synförmåga

• Alte rnativatexter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte. (Riktlinje WCAG 1.1.1 (A))
• Det finns brister i den semantiska strukturen i vissa sidmallars kod, vilket kan medföra att information inte presenteras korrekt för användare som använder verktyg som förstorar, läser upp eller ändrar layouten på innehållet. (Riktlinje WCAG 1.3.1 (A))
• Element på vissa sidor har otillräcklig kontrast. (Riktlinje WCAG 1.4.11 (AA))
• Det är inte alltid tydligt vilket fält eller element som har tangentbordsfokus. Viss navigation och annan interaktion med webbplatsen kan inte utföras med enbart tangentbord, tabbning eller tangentbordskommandon. (Riktlinjerna WCAG 2.4.1 (A), WCAG 4.1.2 (A))
• När fel uppstår meddelas det inte alltid tydligt för användaren var felet finns. Fel beskrivs inte alltid i text för användaren och det framgår inte på ett tydligt sätt hur fel som upptäcks automatiskt kan rättas till, exempelvis förslag på korrekt inmatning i formulär. (Riktlinje WCAG 3.3.1 (A))
• Sid- och stilmallar validerar inte i enlighet med gällande kodstandard. (Riktlinje WCAG 4.1.1)
• Vissa PDF-filer som kan laddas ner från webbplatsen är inte tillgängliga. Titlar, rubriker och tabeller är inte alltid korrekt uppmärkta, och språkdefinition samt alt-texter till bilder kan saknas. Dokumenten flödar inte alltid om på mindre skärmar. Inmatningsfält i blanketter kan sakna etiketter. En del dokument är inscannade som bilder och har ingen alternativ presentation. (Riktlinjerna WCAG 1.1.1 (A), WCAG 1.3.1 (A), WCAG 1.4.10 (AA), WCAG 2.4.6 (AA), WCAG 3.1.1 (A), WCAG 3.3.2 (A))

Senast ändrad 29:e oktober 2020

Problem vid användning med nedsatt färgseende

• Element på vissa sidor har otillräcklig kontrast. (Riktlinje WCAG 1.4.11 (AA))

Senast ändrad

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Dokument på webbplatsen earkiv.partille.se uppfyller inte tillgänglighetskraven fullt ut. Det är inskannde handlingar, från fichekort eller Word-filer, som producerats utan tillgänglighetsanpassning. Att fomatera dessa till ett tillgänglighetsanpassat format betyder ett omfattande manuellt arbete. Enligt Arkivlagen får handlingar i arkiv inte förvanskas eller ändras, vilket utgör ytterligare ett formellt skäl till varför utformningen på tidigare publicerade beslutade handlingar eller handlingar som inkommit från annan myndighet inte kan ändras.

Senast ändrad 29:e oktober 2020

Test av webbsida

För mer information när weebplatsen testas se https://www.partille.se/om-webbplatsen/tillganglighetsredogorelse/

Senast ändrad