Partille kommuns e-arkiv

Handlingar går endast att beställa.

Kom igång

För att komma igång att söka behöver du ange 4 tecken i rutan till höger.
Om du inte ser vad bilden föreställer kan du ladda om sidan. Anledningen är att säkerställa att det är en fysisk person som gör sökningarna.
Du söker i e-arkivet genom att trycka på Sök och ange sökord.

Vad finns i e-arkivet?

I e-akivet finns bygglovshandlingar, planhandlingar, befolkningsprognoser, geotekniska undersökningar och äldre fotografier. Handlingarna går endast att beställa. För mer information välj FAQ i menyn.

Beställning av bygglov

Bygglovshandlingar eftersöks enklast med hjälp av fastighetsbeteckningen, ex Partille 3:13. För att få en mer exakt sökträff, sätt citattecken före och efter fastighetsbeteckningen. Vill du söka på del av ord, ex furu, avsluta med asterix för att få träffar på både Furuskog och Furulund. För utförligare sökhjälp se FAQ.
I träfflistan kan du se ärendemeningen på handlingen, ex Nybyggnation bostadshus eller Byggnation garage. Du kan inte ladda ner handllingen utan måste beställa den. Det gör du genom att trycka på Visa.
I nästa steg väljer du bland de beställningsbara filerna genom att bocka i respektive ruta. För att sedan begära ut dessa tryck på Beställ i menyn och följer instruktionerna på högersidan. 

https://earkiv.partille.se:443/rest/config/image/Web/Workspaces/Start/Image@config_binary_value